Vabilo na izredno skupščino

18. 11. 2011

Vabimo te na izredno skupščino Društva študentov Brežice, ki bo v nedeljo, 27. 11. 2011, ob 10.00 v prostorih MC Brežice, na Gubčevi 10 A v Brežicah.

Predlagani dnevni red:

1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Sprememba Temeljnega akta Društva študentov Brežice
3. Razno

 


Ingrid Molan,
predsednica Društva študentov Brežice