Študij v tujini

SPLOŠNI NAPOTKI ZA PRIPRAVO ŠTUDIJA V TUJINI

Pred odhodom na študij v tujini se dobro pripravi in zberi čim več informacij:

 

 • Pozanimaj se o univerzah in o njihovih programih. Razmisli, kaj si želiš in izberi tisto univerzo, kjer program študija najbolj ustreza tvojim zanimanjem.
 • Zberi podatke o postopku prijave in o rokih za prijavo. Na večino univerz se je treba prijaviti kar nekaj mesecev prej (lahko tudi leto prej), zato poskrbi, da boš do takrat imel/-a zbrano vso potrebno dokumentacijo: prevedena in overjena potrdila o dosedanjem šolanju, potrdilo o znanju jezika (če potrebno), priporočila profesorjev itd.
 • Informaraj se o možnostih za financiranje študija. Pozanimaj se o domačih in tujih štipendijah, posojilih, možnostih študentskega dela itd.
 • Pozanimaj se o življenju v državi kamor odhajaš – kje boš živel/-a (študentski domovi ali privatno stanovanje), življenjski stroški, zavarovanje, vizumi itd.
   

Za vse dodatne informacije in vprašanja so ti na voljo na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani Na spletni strani svetovalnice lahko obiščeš tudi forum, namenjen študiju v tujini.

 

VIRI FINANCIRANJA ŠTUDIJA V TUJINI

Za pridobitev finančnih virov je zelo pomembno, da se študentje pravočasno pozanimajo o možnostih, pogojih ter prijavnih rokih za različne štipendije ter posojila. Izredno pomembno je, da se prijavijo na željeni študijski program čimprej, saj je pogosto pogoj za pridobitev štipendij potrdilo o sprejemu na univerzo.

Možnosti financiranja lahko razdelimo na naslednje:

 • lastni prihranki,
 • podpora širše družine,
 • kadrovske štipendije potencialnih delodajalcev in drugih podjetij,
 • štipendije domačih virov,
 • štipendije tujih virov (vlad, univerz, fundacij, itd.),
 • posojila.

 

ŠTUDIJSKE in OSTALE IZMENJAVE

ERASMUS

Erasmus je sektorski program v okviru programa Vseživljenjsko učenje, ki pokriva potrebe po poučevanju in učenju vseh udeležencev formalnega visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim študijem, ter zavode in organizacije, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.
S študentsko mobilnostjo (3 - 12 mesecev) zagotavlja priznavanje študija v tujini, na domači univerzi. Tujim študentom omogoča, da obiskujejo redna predavanja skupaj z domačimi študenti in doživijo prednosti popolnega sodelovanja ter akademskega življenja univerze gostiteljice.
Na izmenjavo lahko greš na podlagi bilateralnega sporazuma, ki ga podpišeta matična fakulteta in fakulteta gostiteljica. V tujini ti tako ne bo treba plačevati šolnine, lahko pa zaprosiš tudi za Erasmus štipendijo, ki običajno krije stroške bivanja. Pred odhodom se dogovoriš o obveznostih, ki jih boš opravil v tujini in podpišeš Learning Agreement na podlagi tega ti bodo potem obveznosti opravljene v tujini priznane tudi doma.
V okviru programa Erasmus lahko v tujini opravljaš tudi strokovno prakso. To pomeni, da najdeš delodajalca, ki ti je pripravljen omogočiti prakso, na Univerzi pa lahko zaprosiš za Erasmus štipendijo.

Več informacij o programu Erasmus najdeš na svoji fakulteti (običajno je to mednarodna pisarna), nekaj informacij pa tudi na spletni strani CMEPIUS-a in Univerze v Ljubljani


LEONARDO DA VINCI

Program Leonardo da Vinci (LdV) je namenjen razvoju poklicnega (in strokovnega) izobraževanja in usposabljanja v Evropi. V okviru programa se sofinancirajo projekti mobilnosti, ki podpirajo mednarodno usposabljanje dijakov, vajencev, oseb na trgu dela in strokovnih delavcev v poklicnem izobraževanju. Poleg tega program podpira razvojne projekte, ki prispevajo h kvaliteti in privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpirajo prenos in razvoj inovacij ter razvoj evropske dimenzije v poklicnem izobraževanju ter usposabljanju.

Program Leonardo da Vinci je med drugim namenjen strokovnemu usposabljanju mladih na trgu dela 
 diplomantom (ni namenjen študentom), ki lahko na ta način svoje prve delovne izkušnje pridobivajo v tujini. V projektu Leonardo sodelujejo pravne osebe, ki prijavijo projekt. Za prijavo projekta potrebujejo najmanj enega partnerja iz tujine. Na ta način so vključene v Leonardo mrežo, znotraj katere si potem sam poiščeš podjetje, kjer bi želel opravljati prakso. Tisti, ki odhajajo na Leonardo izmenjavo lahko zaprosijo za Leonardo štipendijo, ki znaša okrog 400 evrov na mesec, odvisno od države gostiteljice. Čas trajanja za usposabljanje v tujini je omejen – prakso lahko opravljaš najmanj 3 tedne in največ 6 mesecev. Pred odhodom se je potrebno z delodajalcem v tujini dogovoriti o delovnem mestu in opisu nalog, ki jih bo praktikant opravljal ter o trajanju usposabljanja.

Več informacij o programu Leonardo da Vinci na spletni strani CMEPIUS-a. 

HAKES

HAKES je mednarodna organizacija, ki izobražuje mlade o študiju v tujini in jim pomaga pri tem iskati finančno podporo in je bila ustanovljena v Estoniji.
Za več informacij si oglejte njihovo spletno stran.

Velika prednost programa je ta, da je študij na Danskem plačan v celoti, v Angliji pa je kritih 2/3 stroškov. V primeru študija na Danskem bo za študij namreč plačala danska vlada. 

PROSTOVOLJNO DELO

EVS (European voluntary service)

Projekt Evropske prostovoljne službe omogoča mlademu posamezniku, da postane prostovoljec/-ka v drugi državi za obdobje od 2 do 12 mesecev.
Med bivanjem v tujini program »Mladi v akciji« krije prostovoljcu bivanje, jezikovni tečaj, prevoze na delo, prehrano in žepnino.
Projekti EVS so vedno plod sodelovanja med prostovoljcem in pošiljajočo ter gostiteljsko organizacijo. Obe organizaciji imata nalogo prostovoljcu pomagati in poskrbeti za nemoten potek programa.
Pošiljajoča organizacija pred odhodom poskrbi za celotno pripravo prostovoljca, vključno s prevozom in zavarovanjem. Med potekom projekta je njena naloga vzdrževati s prostovoljcem stik, po njegovi vrnitvi domov pa mu pomagati pri uresničevanju novih idej, ki jih je pridobil med trajanjem EVS projekta. Več infomacij najdete na spletni strani MOVIT-a. 

ZAVOD VOLUNTARIAT

Gre za neprofitno in nevladno organizacijo, ki nudi pomoč depriviligiranim družbenim skupinam preko prostovoljcev, ki v okoli 50 državah na vseh celinah nudijo svoje znanje, izkušnje in delo na neprofitnih projektih socialnega ali ekološkega značaja ali naravne in kulturne dediščine. Več na njihovi spletni strani, delovne tabore pa lahko najdete tu


POLETNE ŠOLE V TUJINI

Za poletne šole načeloma ni posebnih štipendijskih razpisov. Vse stroške si morajo kandidati v glavnem kriti sami. Posebna izjema so nekatere mednarodne poletne šole, ki nudijo finančno pomoč v obliki delnega ali celotnega popusta pri plačilu šolnine. Podatke o teh popustih dobite pri šolah oz. inštitucijah, ki poletne šole organizirajo. Več informacij na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Zanimive informacije o možnostih študija v tujini lahko dobite tudni na portalu ŠMIC.

Stopite v stik

DŠB
Cesta prvih borcev 44
8250 Brežice
07 49 64 342 - BIT
/
info@drustvo-dsb.si
drustvo-dsb.si

Uradni podatki

Društvo študentov Brežice
Pod obzidjem 1 (Info točka BIT se nahaja na: Cesta prvih borcev 44)
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: 72959070 (nismo davčni zavezanci)
IBAN: SI56 6100 0002 7792 884 (DH d.d.)

Sledite nam

Certifikati

Društvo študentov Brežice

Modri

Cert ID: 0013/00013

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Društvo študentov Brežice
Matična številka: 5888417000