Dohodki

Dohodki študenta (ali dijaka) so lahko naslednji:

1. štipendije (podrobneje so opisane v svoji kategoriji v nadaljevanju),

2. študentsko delo,

3. drugi dohodki (družinska pokojnina, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, preživnina, avtorska pogodba, podjemna pogodba, s.p., itd.).