Študij

Kaj je študij?

Na prvi pogled se zdi, da je študij danes ena največjih vrednot v naši družbi, zato je tu nekaj osnovnih informacij o študiju. Študij na univerzi poteka v okviru nacionalnega programa visokega šolstva po študijskih programih, ki jih sprejmejo senati članic univerze s soglasjem senata univerze. Študij se izvaja kot redni ali izredni. Starostne omejitve za vpis v redni ali izredni študijski program ni. Študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki se izkazuje z diplomo univerze, so dodiplomski in podiplomski. Razvrščajo se v tri stopnje. Študijski programi prve stopnje so dodiplomski študijski programi, študijski programi druge in tretje stopnje pa podiplomski študijski programi (magisterski, doktorski). Tudi zaposleni kandidat se lahko prijavi za redni ali izredni študij, vendar pa kot zaposleni ne more koristiti pravic, ki izhajajo iz statusa študenta. Študij in vse kar se nanj nanaša urejata Zakon o visokem šolstvu in pa Statut Univerze v Ljubljani; zgodi se, da posamezne članice v svojih pravilnikih določijo svoja pravila v skladu z njima.

Za marsikoga je prehod iz srednje šole na fakulteto ali kakšen drug visokošolski zavod prelomen. Le malokdo natančno pri sebi ve, kaj si želi v življenju početi, kaj želi študirati, kaj ga osrečuje sedaj in kaj ga bo osrečevalo v prihodnosti. Zato se nemalokrat vsak bruc znajde v položaju, ko ga obletavajo dvomi. V srednji šoli so socialne delavke in učiteljice tiste, ki dijake spominjajo na pomembne datume, jih spodbujajo in jim želijo najboljše. Na fakulteti se bruc znajde v položaju, ko je vse prepuščeno njegovi lastni iznajdljivosti, samozaupanju. Osnovne informacije na fakulteti ponuja oglasna deska, spletna stran posmeznakega študija, vse ostalo je rezultat lastnih poizvedovanj, iskanj in spraševanj. Priporočamo, da, če imaš v okviru svojega študija možnost dobiti tutorja (tj. starjši študent ali profesor, ki ti pomaga pri študiju), se obni nanj, če ne, pa poskušaj navezati stik s starejšimi kolegi, morebitnimi znanci, ki ti bodo lahko pomagali odgovoriti na tvoja vprašanja.

Študentska leta so po svoje tudi najlepša. Prinašajo veliko zabave, raznih prireditev, dogodkov, predvsem pa te naučijo samostojnosti in načina kako se po padcu sam pobrati. Tako da poskušajte uspešno združiti študij in zabavo; dosegajte želene rezultate na študiju, predvsem pa uživajte študentska leta. Minejo še prehitro.
 

Stopite v stik

DŠB
Cesta prvih borcev 44
8250 Brežice
07 49 64 342 - BIT
/
info@drustvo-dsb.si
drustvo-dsb.si

Uradni podatki

Društvo študentov Brežice
Pod obzidjem 1 (Info točka BIT se nahaja na: Cesta prvih borcev 44)
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: 72959070 (nismo davčni zavezanci)
IBAN: SI56 6100 0002 7792 884 (DH d.d.)

Sledite nam

Certifikati

Društvo študentov Brežice

Modri

Cert ID: 0013/00013

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Društvo študentov Brežice
Matična številka: 5888417000