Vabilo na 1. redni Zbor članov Društva študentov Brežice

Nazaj

Vabimo te na 1. redni letni Zbor članov Društva študentov Brežice, ki bo v torek, 27. 12. 2022 ob 10:00 na v Mladinskem centru Brežice ( Gubčeva 10a, Brežice).

Predlagan dnevni red:

  1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Imenovanje delovnega predsedstva
  3. Potrditev zapisnika 1. rednega letnega zbora članov DŠB 2021
  4. Imenovanje volilne komisije
  5. Sprejem letnih poročil o delu za 2021/2022
  6. Volitve organov DŠB
  7. Volitve svetnika v Svet ŠOLS in v Svet Zveze ŠKIS
  8. Sprejem delovnega programa društva za 2022/2023
  9. Razno

Kandidacijski obrazec lahko prevzameš v času uradnih ur na Brežiški info točki oz. BIT-u (Cesta prvih borcev 44 v Brežicah) oz. je priložen v priponki.

Mesta, za katera lahko kandidiraš:

UPRAVNI ODBOR:

-          Predsednik

-          Podpredsednik

-          Blagajnik

-          Vodja sekcije za kulturo

-          Vodja sekcije za socialo in izobraževanje

-          Vodja sekcije za šport

-          Vodja dijaške sekcije

NADZORNI ODBOR:

-          3 člani

ČASTNO RAZSODIŠČE:

-          3 člani

SVETNIK Sveta ŠOLS:

-          1 član

SVETNIK Sveta Zveze ŠKIS:

- 1 član

Priloga kandidatov za upravni odbor: - kratek življenjepis in opis dosedanjega dela v Društvu študentov Brežice - originalno potrdilo o vpisu v tekoče šolsko leto

Ostali: - redno članstvo (potrdilo o vpisu 2022/2023)

 

V skladu z 81. členom Študentske ustave RS lahko kandidira in voli v eno od razpisanih mest za organe Društva študentov Brežice vsak član s statusom študenta s stalnim prebivališčem v UE Brežice.

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS oz. svetnika Zveze ŠKIS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež društva najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Rok oddaje: v času uradnih ur, najkasneje do torka, 13. 12. 2022, na Brežiški info točki (BIT, poleg kavarne Vrtnica) ali priporočeno po pošti na naslov Pod obzidjem 1.

 

Po tem datumu vlaganje kandidatur ni več mogoče.

Lep pozdrav

Valentina Vegelj Strašek, predsednica Društva študentov Brežice

 

Stopite v stik

BIT

Uradni podatki

Društvo študentov Brežice

Modri

Cert ID: 0013/00013

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Društvo študentov Brežice
Matična številka: 5888417000