• Projekti
 • Infomat
 • Novice
 • Dogodki
 • Galerija
 • Kontakt
 • Redni občni zbor Društva študentov Brežice

  30. 11. 2018

  VABILO NA LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ŠTUDENTOV BREŽICE

   

  Vabimo te na redni letni zbor članov Društva študentov Brežice, ki bo v petek, 21. 12. 2018, ob 18:00 v prostorih ZPTM Brežice, natančneje v Mladinskem centru Brežice na Gubčevi ulici 10 a v Brežicah.

  Predlagan dnevni red:

  1.       Pregled in potrditev dnevnega reda

  2.       Potrditev zapisnika rednega letnega zbora članov 2017/2018

  3.       Imenovanje delovnega predsedstva

  4.       Imenovanje kandidacijske in volilne komisije

  5.       Poročila in sprejem letnega poročila o delu za 2016/2017

  6.       Volitve organov DŠB

  7.       Volitve svetnika v Svet ŠOLS in v Zvezo ŠKIS

  8.       Sprejem delovnega programa društva za 2018/2019

  9.       Razno

   

  Kandidacijski obrazec lahko prevzameš v času uradnih ur na Brežiški info točki oz. BIT-u (Cesta prvih borcev 44 v Brežicah).

  Mesta, za katera lahko kandidiraš:

  UPRAVNI ODBOR:

  -          Predsednik

  -          Tajnik

  -          Blagajnik

  -          Predstavnik sekcije za kulturo

  -          Predstavnik sekcije za socialo in izobraževanje

  -          Predstavnik sekcije za šport

  -          Predstavnik dijaške sekcije

  NADZORNI ODBOR:

  -          3 člani

  ČASTNO RAZSODIŠČE:

  -          3 člani

  SVETNIK Sveta ŠOLS:

  -          1 član

   

  SVETNIK Sveta Zveze ŠKIS:

  - 1 član

  Priloga kandidatov za upravni odbor: - kratek življenjepis in opis dosedanjega dela v Društvu študentov Brežice - originalno potrdilo o vpisu v tekoče šolsko leto

  Ostali: - redno članstvo (potrdilo o vpisu 2018/2019)

   

  V skladu z 81. členom Študentske ustave RS lahko kandidira in voli v eno od razpisanih mest za organe Društva študentov Brežice vsak član s statusom študenta s stalnim prebivališčem v UE Brežice, razen za predstavnika dijakov, za katerega lahko kandidira in voli vsak član s statusom dijaka s stalnim prebivališčem v UE Brežice.

  Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež društva najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).

  Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

  Rok oddaje (ne velja za kandidaturo svetnika v Svet ŠOLS): v času uradnih ur, najkasneje do petka, 7. 12. 2018, na Brežiški info točki (BIT, poleg kavarne Vrtnica) ali priporočeno po pošti na naslov Pod obzidjem 1.

   

  Po tem datumu vlaganje kandidatur ni več mogoče.

  Lep pozdrav

  Valentina Vegelj Strašek, predsednica UO