Objava prispelih kandidatur

16. 11. 2020

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 30. 10. 2020 ter sejo volilne komisije v sestavi Brina Skočaj, Klara Volovec in Aleksander Milovanović, z dne 16. 11. 2020 objavljamo seznam kandidatov:

KANDIDAT ZA SVETNIKA V SVETU ŠOLS:

Max Davidovič, študent FDV - mednarodni odnosi, 1. letnik

KANDIDAT ZA SVETNIKA V SVETU ZVEZE ŠKIS:

Max Davidovič, študent FDV - mednarodni odnosi, 1. letnik

Volitve bojo potekale na rednem Zboru članov s pričetkom ob 19.30 preko aplikacije ZOOM in s pomočjo aplikacije Election Runner.