PosIP - natečaj za najboljši poslovni načrt

6. 2. 2009

»Posavje – izziv in priložnost«, razpisuje natečaj za najboljši poslovni načrt, ki temelji na inovativni podjetniški ideji, umeščeni v lokalno okolje - Posavje


Mladinski center Brežice že petič razpisuje natečaj v okviru »PosIP-a«. S pomočjo le-tega spodbujamo podjetniško razmišljanje med mladimi in skozi neformalno podjetniško izobraževanje povezujemo ideje mladih v poslovne načrte. Letos smo PosIP povezali z mrežo ImeNET (http://www.imenet.eu) z namenom nadaljnjega sodelovanja partnerjev ter izgradnji sistema profesionalnega dela s tematiko socialnega vključevanja. Povezava z ImeNET-om bo tako bodočim PosIP-ovcem  omogočala, poleg redne nagrade in možnosti realizacije projekta, tudi možnost sodelovanja na mednarodnih izmenjavah ali pa delovne prakse v tujini.

PosIP je namenjen aktivnim mladim, ki želijo s svojim poslovnim načrtom poskrbeti za lasten razvoj kot tudi za razvoj regije. Nastopa kot povezovalni element med inštitucijami s področja šolstva, razvoja, gospodarstva in podjetništva v lokalnem okolju in želi približati podjetniško kulturo mladim. V okviru PosIP-a deluje tudi Šola PosIP-a, katere rezultati bodo zbrani v prispelih načrtih.

1 - Pogoji za sodelovanje:
 
Na natečaju lahko sodeluje vsak med 15. in 30. letom starosti, ne glede na izobrazbo ali zaposlitveni status, in sicer kot posameznik ali kreativna skupina z največ 5 člani. Edini pogoj je, da je prijavljena ideja avtorstvo, inovacija ali kreacija prijavitelja te ideje. S sodelovanjem na natečaju prijavitelj ideje ne izgubi nobenih avtorskih pravic, saj vsebina projekta ostane v njegovi lasti. Edina obveznost, ki jo ima prijavitelj do organizatorja natečaja je, da denarno nagrado vloži v nadaljnji razvoj ideje (npr.: nakup za to potrebne računalniške opreme, šolanje ipd.).

2 - Kriteriji ocenjevanja:

kreativnost poslovne ideje (15%)
izvedljivost poslovne ideje (15%)
umeščenost v lokalno okolje (15%
opredelitev intelektualne lastnine in možnost zaščite (10%)
analiza trga in konkurenčne prednosti (10%)
načrt trženja in predstavitev poslovne ideje (10%)
udeležba na delavnicah v Šoli PosIP (25%)

Rok za oddajo dokumentacije je 31. marec 2009 do 15. ure. Poslovne načrte prijavitelji pošljite po pošti (upoštevan bo poštni žig) ali prinesite osebno na naslov: Mladinski center Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s pripisom »Za PosIP - Ne odpiraj!«. Poslovni načrt dostavite oz. posredujte tako v natisnjeni kot tudi elektronski verziji (zgoščenka ali po elektronski pošti na international@mc-brezice.si, zraven pa ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, naslov in telefonska številka, na kateri ste dosegljivi).

Dokumentacija bo skrbno varovana, vsi ocenjevalci so podpisali Sporazum o varovanju poslovne skrivnosti.

3 - Ocenjevalna komisija

Ocenjevalno komisijo sestavljajo:
Gregor BOROŠAK, predsednik Društva študentov Brežice;
Patricia ČULAR, podžupanja Občine Brežice in direktorica Mladinske mreže MaMa;
Metka GALIČ; profesorica na srednji Ekonomski in trgovski šoli in predavateljica na višji strokovni šoli Brežice;
Tatjana IBRAČEVIČ, svetovalka za gospodarstvo in finančne vzpodbude, Regionalna razvojna agencija Posavje;
Goran VUČINIČ, poslovni svetovalec in namestnik direktorja za strateške projekte v podjetju Iskra Zaščite

4 - Nagrade

Nagrade v skupni vrednosti 1.200 EUR prispeva Občina Brežice:

mesto: nagrada v vrednosti 500 EUR;
mesto: nagrada v vrednosti  400 EUR;
mesto: nagrada v vrednosti 300 EUR;
in 5. mesto: Indeks NEFIX (indeks neformalnega izobraževanja).

Denarne nagrade so namenjene nadaljnjemu razvoju poslovne ideje (npr.: nakupu za to potrebne računalniške opreme, šolanje ipd.).

Dobitniki nagrad bodo zaradi povezanosti v mrežo ImeNET imeli prednost pri zasedanju prostih mest pri mednarodnih izmenjavah in usposabljanjih.

5 – Predstavitev najboljših in razglasitev rezultatov

Nosilci najboljših petih (5) poslovnih načrtov bodo povabljeni k javni predstavitvi, ki bo 24.4.2009 v Mladinskem centru Brežice, kjer bodo dokončno poskušali prepričati strokovno komisijo o možnosti uspeha njihovih projektov.

Razglasitev najboljših 5-ih načrtov in podelitev nagrad se bo odvila še isti večer.  Vsi sodelujoči  bodo po pošti prejeli vabilo. 


Ne berite le zgodb o uspehu drugih, temveč ustvarite svojo!
Začnite zdaj!


 

 

Stopite v stik

DŠB
Cesta prvih borcev 44
8250 Brežice
07 49 64 342 - BIT
info@drustvo-dsb.si
drustvo-dsb.si

Uradni podatki

Društvo študentov Brežice
Pod obzidjem 1
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: 72959070
IBAN: 0480 2000 0443 897 (Nova KBM)

Sledite nam

Certifikati

Društvo študentov Brežice

Modri

Cert ID: 0013/00013

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Društvo študentov Brežice
Matična številka: 5888417000