Končuješ šolanje in kaj zdaj? na ETRŠ

23. 1. 2007

Projekt Končuješ šolanje in kaj zdaj, kjer smo dijakom na ETRŠ ponudili ogromno informacij glede njihovega nadaljevanja kariere (na fakulteti, VŠ, itd.).