Končuješ šolanje in kaj zdaj? na GIM Brežice

25. 1. 2007

Projekt Končuješ šolanje in kaj zdaj, kjer smo dijakom na Gimnaziji Brežice ponudili ogromno informacij glede njihovega nadaljevanja kariere (na fakulteti, VŠ, itd.).